Het best bewaarde geheim

Klaar om geschiedenis te schrijven

Het best bewaarde geheim noemen wij het. Want weet je dat Rotterdam vanuit dit stuk ontstaan is? Dooraderd met waterwegen was het op deze locatie dat de stad tot bloei kwam en groeide! 

In de Late Middeleeuwen had dit historische fundament een driehoekige vorm vandaar de naam ‘stadsdriehoek’. De Blaak vormde de zuidgrens van de stad en op de kades langs de Wijnhaven was het een en al bedrijvigheid. De Wijnhaven is gegraven in 1613 als onderdeel van de aanleg van de Waterstad, het gedeelte van Rotterdam tussen Schielands Hoge Zeedijk en de Nieuwe Maas.

Hidden010 aan de Wijnhaven en Regentessebrug

Zoals zoveel bebouwing zijn alle historische panden verloren gegaan bij het bombar­dement op 14 mei 1940, met uitzon­dering van het Witte Huis en een paar omliggende panden. Maar Rotterdam zou Rotterdam niet zijn als ook dit stuk stad niet zou herleven! Met de wederopbouw werden hier veel kantoorpanden gebouwd. 

Nu, met de Regentessebrug of ‘Leeuwenbrug’ als vooroorlogse getuige, verrijzen hier moderne en architectonisch hoog­waardige woongebouwen die de levendigheid in het gebied terugbrengen zonder de verstilling te verstoren. Deze plek is klaar om nieuwe geschiedenis te schrijven. Van harte welkom om jouw stempel te drukken!